หอม
Scent up your life.®

Fragrances enrich our everyday life. They accompany us throughout the day and evoke memories of the past. At Bell we understand the importance of this as we create memorable fragrances for brands. Our perfumers and technologists build bridges between art and science. Their passion for creation and appreciation of nature and sustainability flow directly into their fragrances.

Bell Flavors & Fragrances is a global provider of fragrances and botanicals to leading companies across all consumer product categories. Bell’s unique fragrances and botanicals have the ability to define products aesthetically and functionally and can enrich, improve and distinguish brands.

As a unified flavor & fragrance family, we create using a consumer centric approach providing us the freedom to innovate with long term vision, technologies and resources to develop customized sensorial experiences.

หอม

ติดต่อเรา
สมัครวันนี้

โปรดกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลอัปเดตจาก Bell Flavours and Fragrances

  • ช่องนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและไม่ควรเปลี่ยนแปลง